Kommunen din har ulike utleieobjekter (ressurser) som kan leies ut, og som innbygger må du være klar over følgende:

  • De ulike fagavdelinger i en kommune har ofte ulik praksis for hvordan denne utleien skjer. Dermed kan utleievilkårene være ulike – avhengig av om du skal leie en ressurs som leies ut av kulturavdelingen, idrettsavdelingen, skolene eller «grønn etat» i din kommune- og:
  • Prioriteringene som de ulike saksbehandlere må gjøre i forbindelse med utleie er (ofte) basert på politiske vedtak, og disse prioriteringene kan variere fra fagfelt til fagfelt.
  • For noen utleieobjekter er det behov for saksbehandling av søknader, og dette kan ta tid (vanligvis 1-3 virkedager), mens for noen andre utleieobjekter er det automatisk saksbehandling (og du får svar nærmest omgående etter at søknad er sendt).

Merk at for noen kommuner kan det være slik at ikke alle fagavdelinger/fagfelt benytter bookingsystemet «Aktiv kommune» for å leie ut ressurser. Søknadsprosessene disse må du da finne på annen måte.

Noen eksempler på fagfelt/fagavdelinger som kan benytte utleie via Aktiv kommune (ikke uttømmende):

Idrett.

Leie/lån av idrettsressurser vil normalt skje via en egen tildelingsrunde (som går utenom dette bookingsystemet), der hvert idrettslag får tildelt faste brukstider innenfor en sesong (som regel et skoleår, men en sesong kan også ha andre tidsperioder). For eksempel kan en saksbehandler i kommunen tildele faste treningstider fra kl. 17-20 hver mandag til et bestemt idrettslag.

Kultur

For utleieressurser tilknyttet administrasjonsbygg, kulturbygg etc., så er det også noen lag/organisasjoner som får tildelt «faste tider», men her der det mer vanlig at innbyggeren/laget/organisasjonen sender søknader om å få leie lokaler etc. til et enkeltarrangement, for eksempel konsert, teaterframsyning, øvingshelg.

Uteområder

For å kunne bruke uteområder til organiserte aktiviteter/arrangement (i parker, torg, friluftsområder), så er det mest vanlig å sende søknader på enkeltarrangement, men det er mulig å få «faste tider» også her, f.eks. torgplass nr. 5 hver lørdag kl. 08-16

Skoler

For reservering av utleieobjekter tilknyttet skoler (f.eks. gymsal, kantiner, klasserom), så vil saksbehandlingen her oftest skje via administrasjonen på skolen.
Kategorier: Innbygger