Aktiv kommune

- en digital tjeneste for leie og utlån av lokaler og utstyr fra kommunen

Hva er Aktiv kommune?

Aktiv kommune er en digital tjeneste for utleie av kommunale bygg og ressurser.

Hvem

Se hvem som bruker Aktiv kommune. Finn din kommune

Hvordan?

Se dokumentasjon og veiledning til hvordan bruke Aktiv kommune

Ta kontakt

Kan dette være noe for din kommune?

Ta kontakt på aktivkommune@stavanger.kommune.no  

Prosjektleder: Eva Jenseg
Stavanger kommune
Tlf: 934 88 335 | eva.jenseg@stavanger.kommune.no