Ulike utleiere og forskjellig praksis

Kommunen din har ulike utleieobjekter /(ressurser) som kan leies ut, og som innbygger må du være klar over følgende: De ulike fagavdelinger i en kommune har ofte ulik praksis for hvordan denne utleien skjer. Og: Prioriteringene som de ulike saksbehandlere må gjøre i forbindelse med utleie er (ofte) basert på Les mer…