Hvordan komme i gang med Aktiv kommune?

En saksbehandler i Aktiv kommune skal i hovedsak kunne gjøre følgende oppgaver: motta og behandle søknader om leie, herunder: godkjenne søknader som er OK avklare og/eller justere søknader om nødvendig (i dialog med søker) avslå søknader – gitt prioriteringsliste, utleiereglement etc. opprette arrangementer og/eller faste tildelinger (og en skjelden gang Les mer…

Hvordan avslå en søknad?

I noen tilfeller må saksbehandler avslå en søknad. Hvis: en søknad ikke oppfyller kravene eller ikke blir prioritert øverst blant flere søknader søkeren ikke lengre ønsker å leie/låne et bygg/anlegg/ressurs ressursen/utleieobjektet ikke lenger er tilgjengelig for utleie (pga. skade e.l.) For å gjøre dette velger du kommandoen: BOOKING => SØKNADER Les mer…

Hvordan endre en eksisterende tildeling?

Tildelinger for en sesong foretas i funksjon for sesongkalender i Aktiv kommune. Det vil allikevel kunne oppstå situasjoner der saksbehandlere ønsker å opprette tildelinger utenom sesongtildelingene. Mens et arrangement ofte er en type hendelse, er en tildeling gjentakende faste tider på ukedager for en organisasjon. Organisasjonen har gjerne søkt på Les mer…