Hvordan komme i gang med Aktiv kommune?

Før du tar i bruk Aktiv kommune som saksbehandler, så bør du lese denne brukerveiledningen. Før utleievirksomheten kan starte, må systemet settes opp med nok informasjon. Både superbruker/administrator (se nødvendige forberedelser for superbruker/systemadministrator) og saksbehandler må gjennomføre noen minimumsregistreringer i systemet før systemet kan settes i ordinær produksjon/drift. For saksbehandler Les mer…

Hvordan legge til bilde eller dokument tilknyttet et utleieobjekt?

Filmen viser i korte trekk hvordan du legger til bilder eller dokumenter til et utleieobjekt (en ressurs). For mer utdypet informasjon les teksten under.http://manual.aktiv-kommune.no/wp-content/uploads/2018/01/laste-opp-nytt-bilde-eller-dokument.mp4 For å legge til bilder eller dokumenter til et utleieobjekt/en ressurs, velger du kommandoen BOOKING => BYGG/ANLEGG => DOKUMENTER Du får da opp et skjermbilde som Les mer…