Aktiv kommune er en portal til aktiviteter og ressurser.

La kommunens ressurser som lokaler, fasiliteter, uteområder og utstyr komme enda flere til gode. Gjør ressursene lettere tilgjengelig gjennom den digitale løsningen Aktiv kommune.

Aktiv kommune er en digital tjeneste for leie og utlån av kommunens lokaler og utstyr.  Kommunene får en digital saksbehandling og en plattform som brukes på tvers av avdelinger, og innbyggerne får en enkel selvbetjeningsportal.

Mange har fordeler av Aktiv kommune

Innbyggere

 • Leie idrettsanlegg, bane, lokale, byrom og utstyr fra kommunen
 • Finne treningstid og arrangement
 • Finne lag og foreninger

Organisasjoner

 • Fordele treningstider mellom ulike lag i en klubb
 • Bestille og avbestille lokaler
 • Enkel oversikt over tilgjengelige ressurser

Ledere i kommunen

 • Gjøre kommunale ressurser tilgjengelig
 • Digitalisere og effektivisere tjenester
 • Økt dekningsgrad og optimal bruk av ressursene

Saksbehandlere

 • Enklere saksbehandling og bedre oversikt frigjør tid
 • Forenklet søknadsprosess for faste tildelinger
 • Automatiske meldinger når tildelinger kanselleres

Eiendomsdrift

 • Planlegging av vedlikehold, renhold og renovering
 • Økt oversikt over bruk
 • Enkelt å «deaktivere» bygg eller ressurs

Politikere

 • Skape økt aktivitet
 • Synliggjøring av bruk
 • Referansepunkter til folkehelse, inkludering, barn og unge etc.

Bli med

Kan dette være noe for din kommune også? Ta kontakt på aktivkommune@stavanger.kommune.no  

Prosjektleder

Prosjektleder for Aktiv kommune holder til i Stavanger kommune:

Eva Jenseg
Rådgiver digitalisering | Innbyggerservice | Innbygger- og samfunnskontakt
Tlf: 934 88 335
eva.jenseg@stavanger.kommune.no