Oppdateringer i Aktiv kommune

Følgende oppdateringer av koden til Aktiv kommune er gjort i 2020: Juni 2020 – detaljer i Teams (pr 1.juli , bare Sandnes og Bergen er oppdatert) NB! Klikk på overskriften for detaljer. Kun kommunens superbrukere vil ha tilgang til detaljene. Se spesielt kolonnene K, L og M i excel-arket: Ny Les mer…

Noen nyttige innstillinger

Innstillinger – for hvem? Når du justerer på innstillinger, så må du være svært bevisst på hvem du justerer innstillingene på. I Aktiv kommune (og Portico Estate) er det tre typer nivåer for innstillinger: «Dine innstillinger»; disse innstillingene vil kun påvirke deg – ELLER en navngitt saksbehandler. Risikoen for å Les mer…

Endre e-postinnstillinger for søknader

For å kunne sende e-post ut til innbyggere i forbindelse med saksbehandlingen av søknader, må du inn å endre på e-post innstillingene.For å gjøre dette velger du kommandoen: ADMINISTRASJON => BOOKING Skjermbildet ser da slik ut: Under Ekstern verts adresse må du legge inn url for at e-post utsending skal Les mer…

Endre e-postinnstillinger for arrangement

Når et arrangement, en tildeling eller interntildeling(en søknad) endrer status (f.eks. fra godkjent til avlyst, eller fra godkjent til avbestilt),ellerdet er oppstått konflikter i kalenderen, må saksbehandler inn i systemet for å endre statusen på arrangementet. I forbindelse med dette sender AktivKommune ut meldinger til søker/arrangør om aktuell endring. Meldingene Les mer…