Slik kan du bruke Aktiv kommune:

 • Som innbygger kan du
  • søke om leie av idrettsanlegg, baner, lokaler, byrom og utstyr
  • finne treningstid og arrangement
  • finne lag og foreninger
  • via «Min side» få
   • oversikt over og eventuelt endre kontaktinformasjon,
   • se status for, og eventuelt endre dine søknader,
   • se eventuelle fakturaer tilknyttet ulike leieforhold
 • som representant for lag og organisasjoner kan du
  • fordele treningstider mellom ulike grupper/lag som er tilknyttet idrettslaget (les mer om interntildelinger her)
  • søke om leietid av lokaler/anlegg
  • avbestille leietid som ikke skal brukes
  • få enkel oversikt over tilgjengelige/ledige leieobjekter (ressurser)
  • se, og eventuelt korrigere kontaktinformasjon om laget/organisasjoner
  • se, og eventuelt korrigere hvilke delegater som kan representere organisasjonen/laget.

Slik administreres Aktiv kommune

Administrasjonsdelen i Aktiv kommune (backend) er kun tilgjengelig for ansatte i kommunene som bruker løsningen: