Slik bruker du Aktiv kommune:

 • Innbygger
  • Leie idrettsanlegg, bane, lokale, byrom og utstyr
  • Finne treningstid og arrangement
  • Finne lag og foreninger
 • Lag og organisasjoner
  • Fordele treningstider mellom ulike lag i en klubb
  • Bestille og avbestille lokaler
  • Få oversikt over tilgjengelige ressurser

Slik administreres Aktiv kommune

Administrasjonsdelen er kun tilgjengelig for ansatte i kommunene som bruker løsningen: