Hva representanter (delegater) tilknyttet et lag/en organisasjon kan gjøre i Aktiv kommune

Som representant (delegat) tilknyttet et lag/ en organisasjon kan du gjøre følgende i Aktiv kommune: fordele treningstider mellom ulike grupper/lag som er tilknyttet idrettslaget (les mer om interntildelinger her) søke om leietid av lokaler/anlegg avbestille leietid som ikke skal brukes få enkel oversikt over tilgjengelige/ledige leieobjekter (ressurser) se, og eventuelt korrigere Les mer…