Saksbehandlere i Aktiv kommune kan få varsel ved nye søknader og ved endringer (nye kommentarer) i eksisterende søknader. 

NB! Det er kun superbrukere i Aktiv kommune som kan legge inn disse innstillingene for de aktuelle saksbehandlere. (Eventuelt de saksbehandlere som har fått tilgang til «Innstillinger» i backend).

For å motta varsel om nye søknader på epost må følgende gjøres:

  1. Registrer rettighet for bruker på aktuelt bygg/anlegg (rolle: saksbehandler eller administrator. Hovedforskjell er at administrator har full redigeringsrett på bygget. ) 

    Booking – Bygg/anlegg – Rettigheter
  1. Legg til epost til saksbehandler under Innstillinger (Innstillinger -> Booking-> Innstillinger). Valgene «SMS og Email» og «SMS» bør ikke velges da det er kostnader ved å sende SMS, og dessuten har ikke alle kommuner som bruker Aktiv kommune konfigurert med SMS-utsending (og feil kan oppstå). Dette må i så fall avtales med Stavanger kommune, som forvalter og drifter Aktiv kommune.

Alle saksbehandlere BØR legge inn epostadresse (og eventuelt mobiltelefonnummer) for at systemet skal kunne sende epostvarsler til: