Alt
Alt

AktivKommune utvikles som åpen kildekode. Også dokumentasjonen utvikles på denne måten. Du finner oss på #Slack og GitHub slik at vi, tidsriktig, kan samhandle på best mulig måte.

Er du bruker av GitHub, kan du legge inn feil eller forslag til endringer her.

Du kan delta på #Slack  dersom du vil bidra aktiv til skriving av dokumentasjon. I hovedsak er det ansatte i norske kommuner som benytter denne plattformen til samhandling knyttet til AktivKommune. Andre med spesiell interesse og evner kan selvsagt også delta på denne dugnaden ved behov. AktivKommune har følgende kanaler på #Slack:

  • #dokumentasjon
  • #utviklere
  • #saksbehandlere

Markdown formateringssyntax

Når denne dokumentasjonen skrives benyttes Markdown syntax. Syntax referanse: GitHub Markdown syntax.

[code lang=text]
Dette er et eksempel på bruk av Markdown formateringssyntax
[/code]

Markdown syntax benyttes for enklere å kunne benytte denne dokumentasjonen på tvers av andre systemer og plattformer. Du finner mer informasjon og eksempler på bruk her.

Kategorier: Utvikler