Oppdateringer i Aktiv kommune

Oppdateringer høsten 2021: Her er noen av oppdaterinene som er kommet i løpet av høsten 2021: Mulighet for å sende ut SMS-varsel til registrerte deltakere både i forkant og etterkant av arrangementer/tildelinger Det er utviklet en mer komplett løsning for deltakerregistrering og varsling om smitte knyttet til gjennomføring av arrangementer/tildelinger. Les mer…

Hvordan opprette en sesong og rammetid?

Til et utleieobjekt (en ressurs) må det defineres/knyttes til en sesong. En sesong er et gitt tidsrom som utleieobjektet/ressursen kan leies eller lånes ut. Det opprettes en sesong for hver ressursgruppe (bygg/anlegg), og sesongene varierer derfor fra ressursgruppe til ressursgruppe.   En sesong har gjerne ulik oppstart og varighet. Det er Les mer…

Hvordan komme i gang med Aktiv kommune?

En saksbehandler i Aktiv kommune skal i hovedsak kunne gjøre følgende oppgaver: motta og behandle søknader om leie, herunder: godkjenne søknader som er OK avklare og/eller justere søknader om nødvendig (i dialog med søker) avslå søknader – gitt prioriteringsliste, utleiereglement etc. opprette arrangementer og/eller faste tildelinger (og en skjelden gang Les mer…

Hva representanter (delegater) tilknyttet et lag/en organisasjon kan gjøre i Aktiv kommune

Som representant (delegat) tilknyttet et lag/ en organisasjon kan du gjøre følgende i Aktiv kommune: fordele treningstider mellom ulike grupper/lag som er tilknyttet idrettslaget (les mer om interntildelinger her) søke om leietid av lokaler/anlegg avbestille leietid som ikke skal brukes få enkel oversikt over tilgjengelige/ledige leieobjekter (ressurser) se, og eventuelt korrigere Les mer…