Oppdateringer i Aktiv kommune

Oppdatering sommer 2021: For at den nye filtreringen og visning av ledige utleie objekter skal fungere optimalt så må vi oppdatere ressurskategoriene. Det er også tilgjengelig en videosnutt som illustrerer dette. Inn på Administrasjon – Booking – Ressurskategorier er det kommet to nye toppnivå som heter Lokale og Utstyr. Dere Les mer…

Hvordan komme i gang med Aktiv kommune?

En saksbehandler i Aktiv kommune skal i hovedsak kunne gjøre følgende oppgaver: motta og behandle søknader om leie, herunder: godkjenne søknader som er OK avklare og/eller justere søknader om nødvendig (i dialog med søker) avslå søknader – gitt prioriteringsliste, utleiereglement etc. opprette arrangementer og/eller faste tildelinger (og en skjelden gang Les mer…

Hva representanter (delegater) tilknyttet et lag/en organisasjon kan gjøre i Aktiv kommune

Som representant (delegat) tilknyttet et lag/ en organisasjon kan du gjøre følgende i Aktiv kommune: fordele treningstider mellom ulike grupper/lag som er tilknyttet idrettslaget (les mer om interntildelinger her) søke om leietid av lokaler/anlegg avbestille leietid som ikke skal brukes få enkel oversikt over tilgjengelige/ledige leieobjekter (ressurser) se, og eventuelt korrigere Les mer…