Når et arrangement, en tildeling eller interntildeling(en søknad) endrer status (f.eks. fra godkjent til avlyst, eller fra godkjent til avbestilt),
eller
det er oppstått konflikter i kalenderen, må saksbehandler inn i systemet for å endre statusen på arrangementet. I forbindelse med dette sender AktivKommune ut meldinger til søker/arrangør om aktuell endring. Meldingene som sendes blir lagt inn via kommandoen:

BOOKING => INNSTILLINGER => ARRANGEMENT E-POST OPPSETT

Fyll inn de innstillingene du ønsker skal være i e-postene for arrangementer:

FeltnavnAksjon / Forklaring
E-post emne for endring:Emne som er synlig ved mottakelse av e-posten.
E-post tekst for endring:Teksten som sendes i e-posten når det er en endring.
E-post emne for overlapping:Emne som er synlig ved mottakelse av e-posten.
E-post tekst til kontaktpersoner når konflikt:Teksten som sendes i e-posten til kontaktpersoner når det er konflikt i bookinger.
E-post emne for melding til tilsynsfører/bygg kontakt:Emne som er synlig ved mottakelse av e-posten.
E-post tekst til tilsynsfører/bygg kontakt:Teksten som sendes i e-posten til tilsynsfører eller kontaktpersonen for bygg/anlegg (ressursgruppe).
E-post emne når arrangement avlyses:Emne som er synlig ved mottakelse av e-posten.
E-post tekst når arrangement avlyses:Teksten som sendes i e-posten til bookingansvarlig når et arrangement avlyses.
E-post emne når arrangement redigeres:Emne som er synlig ved mottakelse av e-posten.
E-post melding når arrangementet redigeres:Teksten som sendes i e-post til bookingansvarlig når et arrangement redigeres.
Interntildeling avbestilt e-post emne:Emne som er synlig ved mottakelse av e-posten.
Interntildeling avbestilt e-post tekst:Teksten som sendes i e-post til bookingansvarlig når en interntildeling avbestilles.
Tildeling avbestilt e-post emne:Emne som er synlig ved mottakelse av e-posten.
Tildeling avbestilt e-post tekst:Teksten som sendes i e-post til bookingansvarlig når en tildeling avbestilles.
lagre

Når du er ferdig, klikker du på

Neste steg er oppsett for søknader.

Kategorier: E-postsvar