Du kan benytte GitHub REST API for å hente ut denne dokumentasjonen i løsninger. i GitHub blir dokumentasjonen lagret med Markdown formateringssyntax. Under ser du et eksempel på hvordan dokumentasjonen blir lagret.

[code lang=text]

ID: 85
post_title: Hvordan bestiller jeg et lokale?
author: Arild M. Halvorsen
post_excerpt: «»
layout: post
permalink: http://manual.aktiv-kommune.no/?p=85
published: true
post_date: 2017-11-11 16:33:19

## Forberedelser

Når du skal bestille et lokale må du ha tenkt gjennom følgende:
* Når ønsker jeg lokalet
* Hvor mange personer skal være med
* Hvem er ansvarlig for bestillingen

## Finn lokale
Du søker frem til egnet lokale ved å …
[/code]

GitHub REST API er godt dokumentert her.

Kategorier: Utvikler