Som delegat i din organisasjon kan du fordele videre tiden din organisasjon har fått. Dette kan være for å skille treningstid og tildelt tid mellom undergrupper, alderslag og så videre.

For å gjøre dette må du først logge deg inn på din organisasjon. Organisasjonen din må også bestå av undergrupper for at du kan interntildele tid. Som delegat for din organisasjon kan du opprette grupper å knytte kontaktpersoner til.

Velg den dagen og tidspunktet du ønsker å fordele videre og klikk Lag ny interntildeling

Fyll ut så det skjermbildet ber om. Hvem du skal fordele videre til, hvor mye av tiden du skal gi og så videre:

Klikk lagre og du vil se tiden er splittet og fordelt.

Kategorier: Lag og organisasjoner