Om du opplever feil i skjermtekst må en utvikler rette feilen. Deretter kan du gjøre følgende:

  • Gå til https://site1.aktiv-kommune.no/[kommunenavn]/setup/
  • Logg inn med riktig passord som er tilsendt i tidligere epost
  • Velg Manage Languages
  • Velg Install