Test 

Når vi nå er godt i gang med å lansere landingside i ny drakt er det viktig at vi får testet den fortløpende, slik at vi får avdekke feil og mangler raskt. Da er vi avhengig av at det er flere som tester. Vi ønsker derfor at dere som sitter i brukerforum skal ta større del i dette arbeidet.  

Vi ønsker at alle feil og forbedringsønsker sendes inn via GitHub. På denne måten er det flere som kan ta tak i feilen dersom noen av oss er utilgjengelige. Vi blir varslet på e-post når det sendes inn en feil.  Obs! GitHub skal brukes til å melde fra om alle feil som oppstår ikke bare de som er tilknyttet nytt design.

Hvem skal melde om forbedringsforslag og feil? 
Vi ønsker ikke at alle brukere av Aktiv Kommune skal sende inn i Github, vi ønsker at det er dere som sitter i brukerforum som sender inn på vegne av deres saksbehandlere og innbyggere. Det er mulig at vi på sikt skal få til ett Aktiv Kommune community/forum som er åpent for alle. Men dette er ikke noe vi har kapasitet til å betjene i dag. 

Gode beskrivelser 
Dersom feilmeldinger og forbedringsforslag er godt beskrevet gjør dette jobber vår mye enklere og en kvalitetssikrer at behovet eller feilen ikke mistolkes. Vi har derfor lagt inn forlag til oppbygning og eksempler i Github.  
 
Rutine 

  1. Ny funksjon eller endring er lansert i testmiljø, dette informeres om via Brukerforum kanal i Teams. 
  2. De som har tid og anledning går inn på testside og tester ut ny funksjon. 
  3. Dersom en finner feil eller mangler meldes dette inn via GitHub 
  4. Dersom alt virker som det skal kan man godt melde fra om dette i Brukerfoumkanalen som svar på den samtalen som er startet ikke som “Ny samtale”.  

Kritisk feil 
En feil som forhindrer systemet i å fungere som forventet og har direkte innvirkning på brukernes evne til å fullføre viktige oppgaver. Denne feilen kan også ha sikkerhetsimplikasjoner. 
Eksempel  
Etter innlogging blir brukerne sendt til en feilside, som hindrer dem i å få tilgang til en side i Aktiv Kommune. 


Feil
 
Definisjon: Uønsket oppførsel eller avvik fra forventet funksjonalitet, men som ikke stopper brukeren fra å bruke systemet effektivt. 
Eksempel  
Når brukere prøver å søke etter ledige tidspunkter for en bestemt ressurs i Aktiv Kommune, viser systemet resultater fra forrige uke i stedet for den valgte uken. Dette fører til forvirring, men brukeren kan fortsatt manuelt navigere til riktig uke for å se tilgjengeligheten. 
 

Forbedringsforslag 
En anbefaling for hvordan eksisterende funksjonalitet kan forbedres for å være mer effektiv, brukervennlig eller tilføye ytterligere verdi. 


Ny funksjonalitet
 
Ett ønske om en helt ny funksjon eller komponent som ikke for øyeblikket eksisterer i systemet. 

Kategorier: Superbruker