Følgende oppdateringer av koden til Aktiv kommune er gjort i 2020:

Juni 2020 – detaljer i Teams (pr 1.juli , bare Sandnes og Bergen er oppdatert)

NB! Klikk på overskriften for detaljer. Kun kommunens superbrukere vil ha tilgang til detaljene. Se spesielt kolonnene K, L og M i excel-arket:

  • Ny søknadsstatus lagt inn i backend: Alle søknader som ikke er fullført av søker er tilgjengelig for saksbehandler.
  • Feilretting og justering av epost-melding til driftsansvarlig for bygget – for de kommuner som benytter dette: Øygarden, (Stavanger)
  • Nye felt i organisasjonsoversikten (aktivitet, område/bydel, postnr)
  • Hindre dobbeltbookinger for utleieobjekt som har automatisk søknadsbehandling.

Mars 2020 – detaljer i Teams

NB! Klikk på overskriften for detaljer. Kun kommunens superbrukere vil ha tilgang til detaljene. Se spesielt kolonnene K, L og M i excel-arket::