Som innbygger kan du:

 • søke om leie av idrettsanlegg, baner, lokaler, byrom/uteområder og utstyr fra kommunen
 • finne treningstid og arrangement
 • finne ulike aktiviteter som drives av lag og foreninger
 • via «Min side» :
  • se og eventuelt korrigere kontaktinformasjon
  • se status for, eventuelt gå inn å korrigere dine søknader
  • se status for eventuelle fakturaer knyttet til leieforholdene
 • Registrere din og andre sin deltakelse på ulike arrangementer/aktiviteter (se «Deltakterregistering»)