Som innbygger kan du:

  • søke om leie av idrettsanlegg, baner, lokaler, byrom/uteområder og utstyr fra kommunen
  • finne treningstid og arrangement
  • finne ulike aktiviteter som drives av lag og foreninger
  • via «Min side» :
    • se og eventuelt korrigere kontaktinformasjon
    • se status for, eventuelt gå inn å korrigere dine søknader
    • se status for eventuelle fakturaer knyttet til leieforholdene