Forberedelser – Brukeravtale

Før din kommune kan ta i bruke Aktiv kommune, må kommunen din ha opprettet en brukeravtale med Stavanger kommune. Du kan kontakte Mariann Strandvåg i Stavanger kommune på epost:

mstrandvag@stavanger.kommune.no

Om det er aktuelt vil hun sende dere nødvendig informasjon og et utkast til brukeravtale mellom Aktiv kommune og din kommune.. Når brukeravtalen er på plass vil systemansvarlig (en superbruker) i din kommune motta en e-post med brukernavn og en SMS med passord slik at systemet kan klargjøres for bruk for innbyggere i din kommune.

Systemansvarlig (Superbruker)

Hver kommune må ha en hovedansvarlig for Aktiv kommune. Den som blir systemansvarlig (heretter kalt superbruker) i din kommune må enten være en person som er ansatt i din kommune eller en person som er engasjert av din kommune; en samarbeidspartner/ekstern bedrift. En systemansvarlig (superbruker), i denne sammenheng, er en person med generell god digital kompetanse, men vedkommende trenger absolutt ikke være «supergod» til dette. Stavanger vil bistå superbruker under innfasing av systemet.

Oppretting av ny instans i Aktiv kommune

Etter at brukeravtale er inngått, vil driftsleverandør (i Stavanger) først opprette en egen instans («systemkonto») for den nye kommunen /enheten. Som regel vil instansen ha samme navn som kommunen, men også kommunenummer og andre begreper kan benyttes som instansnavn. De kommuner som allerede har gjort dette finner du på denne siden.

Grunnleggende registreringer i Aktiv kommune

Før Aktiv kommune kan tas i bruk, må superbruker i din kommune klargjøre systemet. Dere vil få bistand til dette av Stavanger kommune, men dere kan gjøre mye på egen hånd. Aktiv kommune leveres i utgangspunktet med tre grupper (så kalt default/standard innstillinger), Disse gruppene er:
  1. Admins: – > har alle rettigheter
  2. Booking admin: -> har reduserte admin-rettigheter
  3. booking: -> saksbehandler for booking (Aktiv kommune)
Ved første gangs bruk/pålogging må du som er superbruker/systemansvarlig gjøre følgende:
  • Endre navn på de tre brukergruppene
  • Opprette og vedlikeholde roller/tilganger.
  • Opprette av epost-brukerstøtte (lokalt i kommunen);
  • Opprette av forsidebiler, kommunelogo og framside-tekst
  • Opprette av eier-kategorier
I superbruker-manualen (på Aktiv kommune- Teams) kan du lese i detalj hvordan dette gjøres fra side 6 til og med 9

NB! Det må etableres en rutine i din kommune slik at brukerstøtte-e-posten jevnlig blir sjekket og lest.
Neste trinn er å legge inn brukere og brukergrupper.