For å kunne opprette, oppdatere og endre informasjon om brukere og brukergrupper, så må du være tildelt rollen som superbruker (administrator) i din kommune.

Opprette og endre bruker

Superbruker/ Administrator kan opprette ny bruker eller endre opplysninger om eksisterende brukere ved å velge kommandoen:

ADMINISTRASJON -> ADMIN -> ADMINISTRERE BRUKERE

Her kan du vise, endre eller gjøre eksisterende bruker inaktiv. Når en saksbehandler eller superbruker ikke lenger skal ha tilgang til systemet, så anbefales det å gjøre brukeren inaktiv heller enn å slette brukeren. Da vil man kunne beholde historikk om saksbehandlingen.

Legge til ny bruker i Aktiv kommune

Klikk Legg til

I det nye skjermbildet som dukker opp fyller du ut aktuell informasjon om brukeren ( i arkfanen «Brukerdata» ):

FeltnavnHva fylles ut
Brukernavn:Organisasjoner og privatpersoner anbefales å bruke sin e-postadresse som brukernavn. For saksbehandlere og superbrukere (ansatte i kommunen) anbefales det at disse får tildelt som kommunale bruker-ID også som brukernavn. Det skal på litt sikt bli mulig å knytte Singel Sign On (SSO) på løsningen for de kommuner som har dette.
Fornavn:Fornavn på brukeren.
Etternavn:Etternavn på brukeren.
Passord:Passord brukeren skal bruke ved innlogging på siden.
Skriv inn passord igjen:Gjenta passord.
Kontakt:(brukes ikke)
Kan bytte passord:Fjern haken dersom bruker ikke selv skal kunne bytte passord
Anonym bruker (vises ikke i sesjonslisten):Hak av om bruker skal være anonym
Utløpsdato:Når brukeren ikke lengre skal ha tilgang. Denne er satt til «aldri» som standard.
Kvote:Kvote for hvor store filer brukeren kan laste opp.

Under arkfanen Grupper kan du hake av for hvilke grupper brukeren skal tilhøre. Minimum en gruppe må velges.

Under arkfanen Applikasjoner gir du tilgang til moduler og definerer hvorvidt brukeren skal ha tilgang som bruker eller administrator.

Når du har fylt inn den informasjonen som skal inn, klikker du på lagre.


BYGG / ANLEGG => RESSURSER OG SESONGER => RETTIGHETER

gis de enkelte brukerne rettigheter til å redigere ulike bygg, ressurser og sesonger.

Inaktivering av bruker

ADMINISTRASJON => ADMIN => ADMINISTRERE BRUKERE

Søk opp aktuell bruker, og klikk deretter på Rediger for den aktuelle brukeren.

På det nye skjermbildet tar du vekk haken (punkt 2 i bildet under) for Bruker er aktiv og klikk lagre.