Begrepet aldersgrupper har i AktivKommune to funksjoner:
  1. Statistikkformål: Aldersgrupper har, sammen med målgrupper, som formål å gjøre det enklere å samle inn statistikk over hvem som bruker utleieobjektene.
  2. Fakturering: Flere kommuner praktiserer gratis utleie til barn og ungdom, mens for voksne er det laget en prisliste som danner grunnlag for fakturering av utleie. Med aldergrupper vil saksbehandler kunne avgjøre om utleieforholdet skal faktureres eller ikke, og samtidig kunne sette korrekt utleiepris basert på prislisten.
For å legge til en ny aldersgruppe velger du kommandoen: BOOKING => INNSTILLINGER => ALDERSGRUPPE Klikk ny for å opprette ny aldersgruppe

Fyll ut informasjonen om aldersgruppe:
FeltnavnAksjon/ Forklaring
Aktiviteter:Velg aktivitet (toppnivå) fra nedtrekksmenyen som aldersgruppen skal gjelde for.
Navn:Navn på aldersgruppen, f.eks. Barn 0-6 år, Barn 0-16 år
Sortering:..Ikke i bruk…
Beskrivelse:Beskrivelse av aldersgruppen.
Når du er ferdig klikker du på lagre.