Begrepet aldersgrupper har i AktivKommune to funksjoner:
  1. Statistikkformål: Aldersgrupper har, sammen med målgrupper, som formål å gjøre det enklere å samle inn statistikk over hvem som bruker utleieobjektene.
  2. Fakturering: Flere kommuner praktiserer gratis utleie til barn og ungdom, mens for voksne er det laget en prisliste som danner grunnlag for fakturering av utleie. Med aldergrupper vil saksbehandler kunne avgjøre om utleieforholdet skal faktureres eller ikke, og samtidig kunne sette korrekt utleiepris basert på prislisten.
For hver fagavdeling/toppnivå (aktivitet) kan en kommune opprette egne aldersgrupper. For eksempel kan en kommune bestemme at for fagavdelingen/toppnivået «Kultur» skal utleie spesifisere barn og ungdom i tre ulike aldersgrupper; f.eks. «Barn 0-6 år» og «Barn 7-12 år» og «Barn/ungdom 13-18 år», mens de for fagavdelingen/toppnivået «Idrett» ønsker kun å ha en samlet gruppe: «Barn/ungdom 0-18 år».

For å legge til en ny aldersgruppe velger du kommandoen: BOOKING => INNSTILLINGER => ALDERSGRUPPE
skjermbilde aldersgruppe
Skjermbildet som dukker opp ser slik ut:
Ved å klikke på navnet på aldersgruppen kan du gjøre endringer i den valgte aldersgruppen.
ny
For å lage ny aldersgruppe klikker du på

Fyll ut informasjonen om aldersgruppe:

FeltnavnAksjon/ Forklaring
Aktiviteter:Velg aktivitet (toppnivå) fra nedtrekksmenyen som aldersgruppen skal gjelde for.
Navn:Navn på aldersgruppen, f.eks. Barn 0-6 år, Barn 0-16 år
Sortering:..Ikke i bruk…
Beskrivelse:Beskrivelse av aldersgruppen.
lagre
Når du er ferdig klikker du på