For å få mulighet til å ta ut statistikker for hvem som leier og bruker utleieobjektene (rom , anlegg, utstyr), så er begrepet målgrupper tatt i bruk i Aktiv kommune. Det er kommunene selv som bestemmer hvilke og hvor mange målgrupper som skal opprettes og som dermed skal være med i statistikken. I nåværende versjon av systemet er det publikum/lag/organisasjoner som krysser av for aktuell målgruppe i søknadsskjemaet.
Om det er behov for det, så har saksbehandler mulighet til å korrigere denne avkryssingen senere i saksbehandlingen. Det er sannsynlig at både praksis og utforming på denne funksjonen blir korrigert i de kommende versjoner av systemet. Målsettingen er at søknadsprosessen skal være så enkel som mulig, og statistikken blir trolig bedre om det er saksbehandler som krysser av for målgruppe (basert på søknadstekst elles og erfaringer fra tidligere). For å opprette og definere en målgruppe bruker du kommandoen
BOOKING => INNSTILLINGER => MÅLGRUPPE Du kan endre på eksisterende målgrupper ved å klikke på (det blå) navnet på aktuell målgruppe. Du åpner da et nytt skjermbilde som vil gi deg mulighet til å endre på opplysninger om målgruppen. For å opprette ny målgruppe klikker du på NY

Fyll ut informasjonen om målgruppen:

FeltnavnAksjon/ Forklaring
Aktiviteter:Velg i nedtrekksmenyen hvilken aktivitet du ønsker å knytte målgruppen til.
Målgruppe:Navn på målgruppe.
Sortering:Om du ønsker at målgruppene skal sorteres logisk i søknadsskjemaet, så setter du en verdi i dette feltet. Eksempel : Ønsker du at målgruppene skal sorteres i denne rekkefølgen; Barn under 12 år, Ungdom 13-17, Voksne 18-64, Senior 65+, så gir du sorteringsverdien «1» til «Barn under 12 år», og verdien «2» til Ungdom 13-17″, tallet «3» til Voksne 18-64 og «4» til Senior 65+.
Defaultverdi er blank (null), altså ingen sortering.
Beskrivelse:Beskrivelse av målgruppen. Eksempel: Barn fra 0 til og med 16 år.
Når du er ferdig, klikker du på lagre.