Når du har opprettet en ressursgruppe (et bygg/anlegg), så må du tilknytte utleieobjekter (ressurser) til det.

Et utleieobjekt må alltid knyttes opp mot en ressursgruppe (et bygg/anlegg) under opprettelse.Et utleieobjekt (ressurs) kan være:1. en del av et bygg, som f.eks. en hall, garderobe, et rom eller 2. en del av et uteområde/anlegg, f.eks. en park, en fotballbane, eller3. utstyr som kan leies/lånes ut, f.eks. AV-utstyr, håndballmål, kanoer.

Et utleieobjekt (ressurs) kan rent teoretisk inngå i flere ressursgrupper, men for praktisk bruk anbefales det at et utleieobjekt, f.eks. en gymsal tilknyttet en skole opprettes en gang, og at Skolen disponerer gymsalen på dagtid (fra kl. 08 – 16), og at idrett disponerer gymsalen på kveldstid (fra kl. 16 – 22). Dette styres gjennom begrepene «Sesong og rammetid» (for å lese mer om dette, se henvisning helt nederst på denne siden). Utleieobjektene kan leies ut hver for seg eller samlet. For å opprette en nytt utleieobjekt (ressurs) velger du kommandoen:

BOOKING => BYGG/ANLEGG => RESSURSER

For å opprette nytt utleieobjekt (ressurs) klikker du på NY

Fyll ut informasjonen om utleieobjektet/ressursen:

Det er viktig å fylle inn navnet som utleieressursen har og hvilket bygg det skal tilhøre.

Velg Hovedaktivitet(standard vil være samme som bygget har).

Velg Ressurskategori som beskriver hvilken type utleieressurs dette er. Eks. møterom, idrettshall, spisesal osv.

Knytt også utleieressursen til den aktuelle sesongen som tilhører bygget.

Det er egne felt for beskrivelse, åpningstider og kontaktinformasjon som er redigerbare med det en ønsker å fylle inn.

De andre feltene kan stå tomme til en ønsker mer detaljert utleie.