Du kan kopiere en eksisterende sesong til en helt ny slik at en slipper å legge til alle tildelingen på ny.

Finn frem til den sesongen du ønsker å kopiere.

Booking – Bygg/anlegg – Sesong

Når du har valgt sesongen klikker du på ‘Endre’ og så ‘Kopier’

Du oppretter nå en kopi av sesongen du har valgt. For å tilpasse den til kommende sesongen så må du oppdatere navnet og fra og til dato så den ikke krasjer med tidspunktene i den forrige. Sett til ‘Publisert’ om den er klar til å brukes.

Klikk så ‘Lagre’ og du har den nye sesongen klar med samme rammetid og samme ukeplan som du satt opp i forrige. Denne kan du endre på. Enten fjerne en tildeling eller legge til før du kopierer den endelige versjonen ut i kalenderen.

Viktig! Det er kun de tildelingene som ligger i ukeplanen som kopieres. Er det kommet inn nye tildelinger som er lagt til i etterkant på ledige tidspunkt, så må en dobbeltsjekke disse og eventuelt legge dem til i den nye ukeplanen før en kopierer til kalender. Men videre vil de da være med neste gang en sesong kopieres.

Når dette er gjort så finner du frem igjen den gamle sesongen du kopierte fra. Klikk ‘Endre’ på denne og sett statusen til ‘Arkivert’ og så ‘Lagre’.