Hvordan opprette et arrangement?

Saksbehandlere i kommunen har mulighet for å opprette arrangementer, tildeling og interntildelinger uten at det ligger en søknad eller en sesong til grunn. Dette er nyttig dersom det kommer inn henvendelser pr telefon eller en organisasjon behøver bistand til å opprette og endre tildelinger/interntildelinger. Det er opp til hver enkelt Les mer…

Hvordan avslå en søknad?

I noen tilfeller må saksbehandler avslå en søknad. Hvis: en søknad ikke oppfyller kravene eller ikke blir prioritert øverst blant flere søknader søkeren ikke lengre ønsker å leie/låne et bygg/anlegg/ressurs ressursen/utleieobjektet ikke lenger er tilgjengelig for utleie (pga. skade e.l.) For å gjøre dette velger du kommandoen: BOOKING => SØKNADER Les mer…