Til et utleieobjekt (en ressurs) må det defineres/knyttes til en sesong. En sesong er et gitt tidsrom som utleieobjektet/ressursen kan leies eller lånes ut. Det opprettes en sesong for hver ressursgruppe (bygg/anlegg), og sesongene varierer derfor fra ressursgruppe til ressursgruppe.  

En sesong har gjerne ulik oppstart og varighet. Det er opp til kommunen selv å definere hva som er mest hensiktsmessig. Vanligvis vil sesonger for romressurser/inneressurser følge skoleåret (vår og høst-sesong), mens uteanlegg ofte følger årstidene (vinter- og sommersesong). Men kommunen står fritt i å definere lenge og varighet. 

For å opprette en sesong velger du kommandoen:  

BOOKING => BYGG/ANLEGG => SESONGER 

Klikk NY

Fyll inn informasjonen som vises:

Når du er ferdig klikker du på Lagre.
Når sesongen er helt klar til og brukes så endrer du status fra planlegging til publisert.

 
Etter en sesong er opprettet, må man legge til rammetid ved å klikke på 

rammetid

Rammetid må legges til på sesongen da rammetiden er med å definere åpningstiden ned på klokkeslett i sesongen.