Til et utleieobjekt (en ressurs) må det defineres/knyttes til en sesong. En sesong er et gitt tidsrom som utleieobjektet/ressursen kan leies eller lånes ut. Det opprettes en sesong for hver ressursgruppe (bygg/anlegg), og sesongene varierer derfor fra ressursgruppe til ressursgruppe.  

En sesong har gjerne ulik oppstart og varighet. Det er opp til kommunen selv å definere hva som er mest hensiktsmessig. Vanligvis vil sesonger for romressurser/inneressurser følge skoleåret (vår og høst-sesong), mens uteanlegg ofte følger årstidene (vinter- og sommersesong). Men kommunen står fritt i å definere lenge og varighet. 


Tips: Sesonger avgjør når et utleieobjekt er mulig å booke. For noen utleieobjekter er det kanskje ikke aktuelt å leie ut enkeltdager (f.eks. offentlige høytidsdager/helligdager) eller i perioder (ferier/oppussing). Trikset er da å definere sesongen på ordinært vis, men at du før publisering (se under) av sesongen legger inn en rekke arrangementer som du kaller for «Stengt på grunn av ..oppgi årsak..»). Det vil dermed bli synlig i kalenderen at utleieobjektet ikke kan leies i aktuell periode. For å opprette en sesong velger du kommandoen:  

BOOKING => BYGG/ANLEGG => SESONGER 

For å opprette ny sesong klikker du på NY Fyll inn informasjonen som vises:
Når du er ferdig klikker du på Lagre.  
Etter en sesong er opprettet, må man legge til rammetid ved å klikke på 
rammetid
Rammetid  Rammetid må legges til på sesongen da rammetiden er med på å definere sesongen. 


Du kan også legge til rammetid ved å velge kommandoen: 

BOOKING => BYGG/ANLEGG => SESONGER. Ved å klikke på navnet på sesongen som du ønsker å legge til rammetid på, så får du opp et nytt skjermbilde hvor du har muligheten til å klikke på knappen  Fyll ut informasjonen om rammetid: 
Feltnavn Aksjon/ Forklaring 
Ukedag: Velg ukedag du skal registrere fra nedfallsmenyen. 
Fra: Klokkeslettet ressursen skal være tilgjengelig fra på valgt dag. 
Til: Klokkeslettet ressursen skal være tilgjengelig til på valgt dag. 
Når du er ferdig, klikker du på 
legg til
 
Rammetiden du la inn vil da bli synlig på skjermbildet. Du kan velge å slette den om du har lagt inn feil dag eller tidsrom. Du kan også fortsette å registrere andre dager og tider ressursen skal være tilgjengelig. Endringer lagres automatisk når det er lagt til rammetider eller når du har slettet rammetider.