I noen tilfeller må saksbehandler avslå en søknad. Hvis:
  • en søknad ikke oppfyller kravene eller ikke blir prioritert øverst blant flere søknader
  • søkeren ikke lengre ønsker å leie/låne et bygg/anlegg/ressurs
  • ressursen/utleieobjektet ikke lenger er tilgjengelig for utleie (pga. skade e.l.)
For å gjøre dette velger du kommandoen: BOOKING => SØKNADER Skjermbildet ser da slik ut:
skjermbilde søknad
Som skjermbildet viser så vil vi i filteret ha nye søknader oppe automatisk.
Hvis dette er en søknad som er under behandling så må vi under status velge «Under behandling» fra nedtrekkmenyen. Klikk på søknaden du ønsker å åpne for å kunne behandle den. Om du ikke er saksbehandler for søknaden, må du bli dette ved å klikke på «bli saksbehandler». For å legge inn begrunnelse for avslag så kan du skrive det i kommentarfeltet under Handling og trykke legg til kommentar. Da sendes det beskjed til søker.
For å fullføre avslaget må du videre klikke på Avslå søknad.
avslå sløknad
Søknaden er da avslått og søkeren vil få melding om dette.
Kategorier: - Søknadsbehandling