Tildelinger for en sesong foretas i funksjon for sesongkalender i Aktiv kommune. Det vil allikevel kunne oppstå situasjoner der saksbehandlere ønsker å opprette tildelinger utenom sesongtildelingene. 

Mens et arrangement ofte er en type hendelse, er en tildeling gjentakende faste tider på ukedager for en organisasjon. Organisasjonen har gjerne søkt på forhånd om faste tider og tildelingen blir da opprettet som generelle rammer. 

Du kan endre eller slette tildeling slik: 

Booking-Søknader-Tildeling 

Søk frem organisasjon og du vil få opp de tildelte tiden. Du kan klikke inn på den datoen du eventuelt ønsker å endre. Då kommer du inn hit: 

For å endre dato og tidspunkt på denne tildelte dagen, klikk endre og skriv inn ny dato.  

For å slette denne datoen klikker du på slette. Da kommer til dette skjermbildet: 

Det gir deg mulighet å slette kun denne ene dagen eller hele sesongen/frem til en sluttdato.  

Hvis du ønsker å endre/slette flere forskjellige tidspunkt i en tildeling, eller at det er flere elementer som skal endres på, er enkleste måte per nå å slette hele tildeling og legge til på ny.  

Hvis det er vanskelig å søke frem til tildelingen via metoden over så kan du gjøre dette via en kalenderoversikt.  

Da følger du denne kommandoen: (NB les hele teksten under) 

Booking – Søknad – Kalender/ukeplan 

Finn ditt bygg og klikk deg inn på kalenderen.  

Klikk så på den aktuelle tildelingen i kalenderen og trykk på Slett tildeling. Du kommer da inn her:  

Følg instruksjonene. Ønsker du å slette kun en tildeling klikker du videre på slett, ønsker du å slette hele eller frem til en bestemt dato, kan du gjøre det.  

Så:  

Hvis du kun ønsker å endre denne datoen så klikker du på avbryt. Den vil da ta deg tilbake til skjermbildet hvor du kan endre dato/tidspunkt for den aktuelle dagen.

Kategorier: - Søknadsbehandling