For å legge inn nytt lag eller organisasjon trenger du organisasjonsnummer.

Organisasjonsnummeret finner du på Brønnøysundregisterne.

Når du har organisasjonsnummeret, velg kommandoen:

BOOKING => ORGANISASJONER=> ORGANISASJONER Klikk ny for å legge til nytt lag eller organisasjon.

Fyll ut informasjonen om organisasjonen:

FeltnavnHva skal gjøres her?/ Forklaring
Organisasjon:Her fylles inn navn på organisasjonen.
Kortnavn (til organisasjon):Brukes normalt ikke. Kortnavn er ment å være kortversjonen av organisasjonsnavnet, til bruk i «kalendervisning» / informasjonstavler.
Organisasjonsnummer:(9 siffer)
Hjemmeside:Hjemmesiden til organisasjonen. Eks: http://www.klubbnavn.no
Telefon:Telefonnummer til kontaktperson i organisasjonen.
E-post:E-post til kontaktperson i organisasjonen.
Fakturainformasjon:Velg en av nedtrekksmeny valgene.
Intern kunde:For internt bruk i kommunen.
Ressursnummer:For internt bruk i kommunen. Knyttet til økonomi/fakturering
Gate:Organisasjonens adresse.
Postnummer:Organisasjonens postnummer.
Poststed:Organisasjonens poststed.
Område/bydel:Organisasjonens bydel.
Vis i portal:Skal informasjonen vises til publikum (ja/nei).
Aktiviteter:Velg den som passer best fra nedtrekksmenyen.
Beskrivelse:Kort beskrivelse av organisasjonen. (Hvilke aktiviteter driver organisasjonen med, målgrupper, ol.).
Legg til slutt inn informasjon om hvem som er bookingansvarlig for organisasjonen. Opptil to kontaktpersoner kan legges inn.

Klikk lagre når du er ferdig.

Organisasjonen kan selv legge inn flere delegater som kan bestille ressurser på vegne av organisasjonen, og ikke minst interntildele videre de rammetider (tildelinger) som organisasjonen/laget har fått. Hvordan du legger til flere delegater, gå til opprette delegater
Kategorier: Saksbehandler