Hvordan komme i gang med Aktiv kommune?

En saksbehandler i Aktiv kommune skal i hovedsak kunne gjøre følgende oppgaver: motta og behandle søknader om leie, herunder: godkjenne søknader som er OK avklare og/eller justere søknader om nødvendig (i dialog med søker) avslå søknader – gitt prioriteringsliste, utleiereglement etc. opprette arrangementer og/eller faste tildelinger (og en skjelden gang Les mer…

Hva representanter (delegater) tilknyttet et lag/en organisasjon kan gjøre i Aktiv kommune

Som representant (delegat) tilknyttet et lag/ en organisasjon kan du gjøre følgende i Aktiv kommune: fordele treningstider mellom ulike grupper/lag som er tilknyttet idrettslaget (les mer om interntildelinger her) søke om leietid av lokaler/anlegg avbestille leietid som ikke skal brukes få enkel oversikt over tilgjengelige/ledige leieobjekter (ressurser) se, og eventuelt korrigere Les mer…

Noen nyttige innstillinger

En superbruker i Aktiv kommune har fått tildelt utvidede rettigheter i systemet for å kunne bestemme og justere på ulike innstillinger i systemet. I prinsippet har en administrator tilgang til alle innstillinger i systemet, men for å redusere antall kommandovalg ( i venstremenyen) , og ikke minst redusere risikoen for Les mer…

Hvordan opprette et arrangement?

Saksbehandlere i kommunen har mulighet for å opprette arrangementer, tildeling og interntildelinger uten at det ligger en søknad eller en sesong til grunn. Dette er nyttig dersom det kommer inn henvendelser pr telefon eller en organisasjon behøver bistand til å opprette og endre tildelinger/interntildelinger. Det er opp til hver enkelt Les mer…